Disclaimer Rebro Transport

Op het gebruik van deze website www.rebrotransport.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie.

Rebro Transport Service BV en Rebro Trailer Service BV (hierna te noemen: “ Rebro Transport”)  streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Rebro Transport  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rebro Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail  kan niet zonder meer een relatie tussen Rebro Transport en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail.

Rebro Transport garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met… Rebro Transport te corresponderen accepteert u dat risico.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rebro Transport heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rebro Transport aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.

Alle publicaties en uitingen van Rebro Transport zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd , gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rebro Transport daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.